Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO (NATO Defence Ministerial )

Reuniunea miniștrilor apãrãrii din statele membre NATO - foto US DoD

Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO - foto US DoD