Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO (NATO Defence Ministerial )

Aspect de la reuniunea miniștrilor apãrãrii din statele membre NATO - foto nato.int
(NATO Defence Ministerial)

Aspect de la reuniunea miniștrilor apărării din statele membre NATO - foto nato.int
(NATO Defence Ministerial)