Īntālnire a conducerii M.Ap.N. cu primarul general al Capitalei

Întâlnire a conducerii M.Ap.N. cu primarul general al Capitalei - foto PMB

Īntālnire a conducerii M.Ap.N. cu primarul general al Capitalei - foto PMB