Vizita oficială la M.Ap.N. a ministrului apărării din Republica Libaneză (Defence Minister’s Meeting with His Lebanese Counterpart)

Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Official talks)

Aspect din timpul discuțiilor oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(Official talks)