Ziua Națională a României (Romania’s National Day)

Arcul de Triumf - Ministrul apãrãrii naționale, împreunã cu veterani de rãzboi - foto Petricã Mihalache
(The Arch of Triumph – The Minister of National Defence togehther with war veterans)

Arcul de Triumf - Ministrul apărării naționale, împreună cu veterani de război - foto Petrică Mihalache
(The Arch of Triumph – The Minister of National Defence togehther with war veterans)