Întrevederea ministrului apărării naționale cu adjunctul asistentului Secretarului american al Apărării pe problematici legate de UE și NATO

Întrevederea ministrului apãrãrii naționale cu  adjunctul asistentului Secretarului american al Apãrãrii pe problematici legate de UE ºi NATO - foto Valentin Ciobîrcã

Întrevederea ministrului apărării naționale cu adjunctul asistentului Secretarului american al Apărării pe problematici legate de UE și NATO - foto Valentin Ciobîrcă