Întâlnirea anuală a ministrului apărării naționale cu atașații apărării acreditați la București (Annual meeting of the defence minister with the defence attachés accredited to Bucharest)

Întâlnirea anualã a ministrului apãrãrii naþionale cu ataºaþii apãrãrii acreditaþi la Bucureºti (Annual meeting of the defence minister with the defence attachés accredited to Bucharest) - foto Valentin Ciobîrcã

Întâlnirea anuală a ministrului apărării naționale cu atașații apărării acreditați la București (Annual meeting of the defence minister with the defence attachés accredited to Bucharest) - foto Valentin Ciobîrcă