GALA LAUREAȚILOR 2017

Ministrul apãrãrii naționale se adreseazã celor prezenți - foto Petricã Mihalache

Ministrul apărării naționale se adresează celor prezenți - foto Petrică Mihalache