Videoconferință a ministrului apărării naționale cu militarii din teatrele de operații

Videoconferințã a ministrului apãrãrii naționale cu militarii din teatrele de operații - foto Valentin Ciobîrcã

Videoconferință a ministrului apărării naționale cu militarii din teatrele de operații - foto Valentin Ciobîrcă