Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcã
Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcã
Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcã
Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 552 ori.
Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 609 ori.
Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 496 ori.
Declarații de presã ale ministrului apãrãrii naționale și ale ministrului sãnãtãții - foto Valentin Ciobîrcã
Declarații de presã ale ministrului apãrãrii naționale și ale ministrului sãnãtãții - foto Valentin Ciobîrcã
Declarații de presă ale ministrului apărării naționale și ale ministrului sănătății - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 531 ori.
Declarații de presă ale ministrului apărării naționale și ale ministrului sănătății - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 479 ori.