Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcã
Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcã
Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcã
Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 612 ori.
Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 691 ori.
Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 548 ori.
Declarații de presã ale ministrului apãrãrii naționale și ale ministrului sãnãtãții - foto Valentin Ciobîrcã
Declarații de presã ale ministrului apãrãrii naționale și ale ministrului sãnãtãții - foto Valentin Ciobîrcã
Declarații de presă ale ministrului apărării naționale și ale ministrului sănătății - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 578 ori.
Declarații de presă ale ministrului apărării naționale și ale ministrului sănătății - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 534 ori.