Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcã
Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcã
Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcã
Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 673 ori.
Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 769 ori.
Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 638 ori.
Declarații de presã ale ministrului apãrãrii naționale și ale ministrului sãnãtãții - foto Valentin Ciobîrcã
Declarații de presã ale ministrului apãrãrii naționale și ale ministrului sãnãtãții - foto Valentin Ciobîrcã
Declarații de presă ale ministrului apărării naționale și ale ministrului sănătății - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 642 ori.
Declarații de presă ale ministrului apărării naționale și ale ministrului sănătății - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 577 ori.