Semnare protocol preluare Institutul Cantacuzino

Declarații de presã ale ministrului apãrãrii naționale și ale ministrului sãnãtãții - foto Valentin Ciobîrcã

Declarații de presă ale ministrului apărării naționale și ale ministrului sănătății - foto Valentin Ciobîrcă