Mircea Dușa la Reuniunea Dialogului strategic structurat româno - polon (Mircea Dușa at the Meeting of the Romanian-Polish Strategic Structured Dialogue)

Secretarul de stat pentru politica de apãrare, planificare ºi relaþii internaþionale, Mircea Duºa (MApN), și secretarul de stat pentru afaceri bilaterale ºi strategice, George Ciamba (MAE), la Reuniunea Dialogului strategic structurat româno - polon - foto MApN
(Secretary of State for Defence Policy, Planning and International Relations, Mircea Dușa (Ministry of National Defence) and the State Secretary for Planning and International Relations Bilateral and Strategic Affairs in the Euro-Atlantic Space, George Ciamba, (Ministry of Foreign Affairs) at the Romanian-Polish Strategic Structured Dialogue)

Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Mircea Dușa (MApN), și secretarul de stat pentru afaceri bilaterale și strategice, George Ciamba (MAE), la Reuniunea Dialogului strategic structurat româno - polon - foto MApN
(Secretary of State for Defence Policy, Planning and International Relations, Mircea Dușa (Ministry of National Defence) and the State Secretary for Planning and International Relations Bilateral and Strategic Affairs in the Euro-Atlantic Space, George Ciamba, (Ministry of Foreign Affairs) at the Romanian-Polish Strategic Structured Dialogue)