Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (Defence Minister’s Meeting with the Ambassador of the United Kingdom and Northern Ireland)

Aspect din timpul întrevederii - foto Petricã Mihalache
(Photo coverage of the meeting)

Aspect din timpul întrevederii - foto Petrică Mihalache
(Photo coverage of the meeting)