Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ambasadorul Italiei la București (Defence Minister’s Meeting with the Ambassador of Italy to Bucharest)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Petricã Mihalache
(Official talks)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale - foto Petrică Mihalache
(Official talks)