Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, la Reuniunea miniștrilor apărării din țările membre ale NATO (Defence Minister Mihai Fifor at the NATO Defence Ministerial)

Ministrul apãrãrii naționale, Mifai Fifor și ministrul eston al apãrãrii, Jüri Luik - foto NATO.int
(Defence Minister Mihai Fifor and the Estonian Defence Minister, Jüri Luik – photo from NATO.int)

Ministrul apărării naționale, Mifai Fifor și ministrul eston al apărării, Jüri Luik - foto NATO.int
(Defence Minister Mihai Fifor and the Estonian Defence Minister, Jüri Luik – photo from NATO.int)