Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, la Reuniunea miniștrilor apărării din țările membre ale NATO (Defence Minister Mihai Fifor at the NATO Defence Ministerial)

Ministrul apãrãrii naționale, Mihai Fifor și ministrul ungar al apãrãrii, István Simicskó 
(Defence Minister Mihai Fifor and the Hungarian Defence Minister, István Simicskó – photo from NATO.int)

Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor și ministrul ungar al apărării, István Simicskó
(Defence Minister Mihai Fifor and the Hungarian Defence Minister, István Simicskó – photo from NATO.int)