Inaugurarea Centrului integrat de medicină nucleară pentru depistarea afecțiunilor oncologice, cardiovasculare și neurologice (Inauguration of the Integrated Nuclear Medicine Centre for the Diagnosis of Oncologic, Cardiovascular and Neurologic Diseases)

Șeful Statului Major al Apãrãrii împreunã cu un specialist al noului Centru de medicinã nuclearã - foto Eugen MIHAI 
(The Chief of Defence and a specialist from the new Nuclear Medicine Center)

Șeful Statului Major al Apărării împreună cu un specialist al noului Centru de medicină nucleară - foto Eugen MIHAI
(The Chief of Defence and a specialist from the new Nuclear Medicine Center)