Șeful Statului Major General al Forțelor Armate Poloneze, generalul-locotenent Leszek Surawski în vizită la SMAp (Lieutenant General Leszek Surawski, Chief of the Polish General Staff, Visits the Romanian Defence Staff)

Generalul Nicolae Ciucã oferã placheta Statului Major al Apãrãrii, omologului sãu polonez (General Nicolae Ciucã offers the Plaque of the Defence Staff to his Polish counterpart) - foto Nicușor Comãnescu

Generalul Nicolae Ciucă oferă placheta Statului Major al Apărării, omologului său polonez (General Nicolae Ciucă offers the Plaque of the Defence Staff to his Polish counterpart) - foto Nicușor Comănescu