Ministrul apãrãrii naționale, Mihai Fifor,împreunã cu ministrul apãrãrii din Republica Elenã, Panos Kammenos - foto Valentin Ciobîrcã
(The Minister of National Defence , Mihai Fifor and the Greek Minister of Defence, Panos Kammenos)
Aspect din timpul primirii oficiale de la sediul M.Ap.N. - foto Valentin Ciobîrcã
(Welcome ceremony at the defence ministry headquarters)
Discuțiile oficiale între cele douã delegații - foto Valentin Ciobârcã
(Official talks of the two delegations)
Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor,împreună cu ministrul apărării din Republica Elenă, Panos Kammenos - foto Valentin Ciobîrcă
(The Minister of National Defence , Mihai Fifor and the Greek Minister of Defence, Panos Kammenos)
Vizualizat: 616 ori.
Aspect din timpul primirii oficiale de la sediul M.Ap.N. - foto Valentin Ciobîrcă
(Welcome ceremony at the defence ministry headquarters)
Vizualizat: 695 ori.
Discuțiile oficiale între cele două delegații - foto Valentin Ciobârcă
(Official talks of the two delegations)
Vizualizat: 711 ori.
Miniștrii Mihai Fifor și  Panos Kammenos, la sediul M.Ap.N. - foto Valentin Ciobîrcã
(Ministers Mihai Fifor and Panos Kammenos at the defence ministry headquarters)
Semnarea noului Acord între Ministerul Apãrãrii Naþionale din România ºi Ministerul Apãrãrii Naþionale din Republica Elenã privind cooperarea în domeniul apãrãrii - foto Valentin Ciobîrcã
(Signing the new Agreement between the Romanian Ministry of National Defence and the Ministry of National Defence of the Hellenic Republic on defence cooperation)
Cei doi miniștrii, dupã semnarea Acordului - foto Valentin Ciobîrcã
(The two defence ministers after signing the agreement)
Miniștrii Mihai Fifor și Panos Kammenos, la sediul M.Ap.N. - foto Valentin Ciobîrcă
(Ministers Mihai Fifor and Panos Kammenos at the defence ministry headquarters)
Vizualizat: 696 ori.
Semnarea noului Acord între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării Naționale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul apărării - foto Valentin Ciobîrcă
(Signing the new Agreement between the Romanian Ministry of National Defence and the Ministry of National Defence of the Hellenic Republic on defence cooperation)
Vizualizat: 685 ori.
Cei doi miniștrii, după semnarea Acordului - foto Valentin Ciobîrcă
(The two defence ministers after signing the agreement)
Vizualizat: 616 ori.
Aspect din timpul declarațiilor comune de presã - foto Valentin Ciobîrcã
(The two ministers during the press statements)
Aspect din timpul declarațiilor comune de presă - foto Valentin Ciobîrcă
(The two ministers during the press statements)
Vizualizat: 746 ori.