Vizita ministrului elen al apărării, la sediul M.Ap.N. (Greek Defence Minister’s Visit to Romania)

Aspect din timpul primirii oficiale de la sediul M.Ap.N. - foto Valentin Ciobîrcã
(Welcome ceremony at the defence ministry headquarters)

Aspect din timpul primirii oficiale de la sediul M.Ap.N. - foto Valentin Ciobîrcă
(Welcome ceremony at the defence ministry headquarters)