Vizita ministrului elen al apărării, la sediul M.Ap.N. (Greek Defence Minister’s Visit to Romania)

Semnarea noului Acord între Ministerul Apãrãrii Naþionale din România ºi Ministerul Apãrãrii Naþionale din Republica Elenã privind cooperarea în domeniul apãrãrii - foto Valentin Ciobîrcã
(Signing the new Agreement between the Romanian Ministry of National Defence and the Ministry of National Defence of the Hellenic Republic on defence cooperation)

Semnarea noului Acord între Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării Naționale din Republica Elenă privind cooperarea în domeniul apărării - foto Valentin Ciobîrcă
(Signing the new Agreement between the Romanian Ministry of National Defence and the Ministry of National Defence of the Hellenic Republic on defence cooperation)