Vizita ministrului elen al apărării, la sediul M.Ap.N. (Greek Defence Minister’s Visit to Romania)

Cei doi miniștrii, dupã semnarea Acordului - foto Valentin Ciobîrcã
(The two defence ministers after signing the agreement)

Cei doi miniștrii, după semnarea Acordului - foto Valentin Ciobîrcă
(The two defence ministers after signing the agreement)