Vizita ministrului elen al apărării, la sediul M.Ap.N. (Greek Defence Minister’s Visit to Romania)

Aspect din timpul declarațiilor comune de presã - foto Valentin Ciobîrcã
(The two ministers during the press statements)

Aspect din timpul declarațiilor comune de presă - foto Valentin Ciobîrcă
(The two ministers during the press statements)