Întâlnirea ministrului apărării naționale cu asistentul secretarului american al apărării pe probleme de securitate internațională

Întâlnirea ministrului apãrãrii naționale cu asistentul secretarului american al apãrãrii pe probleme de securitate internaționalã - foto Eugen Mihai

Întâlnirea ministrului apărării naționale cu asistentul secretarului american al apărării pe probleme de securitate internațională - foto Eugen Mihai