Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ambasadorul Republicii Albania la București

Intâlnirea ministrului apãrãrii naționale cu ambasadorul Republicii Albania la București - foto Valentin Ciobîrcã

Intâlnirea ministrului apărării naționale cu ambasadorul Republicii Albania la București - foto Valentin Ciobîrcă