Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

Întâlnirea ministrului apãrãrii naþionale cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - foto Valentin Ciobîrcã

Întâlnirea ministrului apărării naționale cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord - foto Valentin Ciobîrcă