Vizita ministrului apărării naționale în Republica Croația

Vizita ministrului apãrãrii naþionale în Republica Croaþia (Defence Minister’s visit to Croatia) - foto M.Ap.N.

Vizita ministrului apărării naționale în Republica Croația (Defence Minister’s visit to Croatia) - foto M.Ap.N.