Colaborare româno – germană în domeniul istoriei militare

Aspect din timpul vizitei delegaþiei germane la Ministerul Apãrãrii Naþionale - foto Petricã Mihalache

Aspect din timpul vizitei delegației germane la Ministerul Apărării Naționale - foto Petrică Mihalache