Vizita ministrului apărării naționale în Afganistan

Vizita ministrului apãrãrii naționale în baza Kandahar, Afganistan - foto Valentin Ciobîrcã

Vizita ministrului apărării naționale în baza Kandahar, Afganistan - foto Valentin Ciobîrcă