Lansarea „Programului Național modular pentru ridicarea nivelului profesional al cadrelor medicale din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională”

Aspect din timpul evenimentului - foto Valentin Ciobîrcã - foto Valentin Ciobîrcã

Aspect din timpul evenimentului - foto Valentin Ciobîrcă - foto Valentin Ciobîrcă