Alina Dumitru, Andreea Chițu și Sandra Izbașa, Ónaintate Ón grad cu prilejul Zilei Forțelor Terestre

Alina Dumitru este înaintatã în gradul de locotenent-colonel - foto Valentin Ciobîrcã

Alina Dumitru este Ónaintat„ Ón gradul de locotenent-colonel - foto Valentin CiobÓrc„