Alina Dumitru, Andreea Chițu și Sandra Izbașa, Ónaintate Ón grad cu prilejul Zilei Forțelor Terestre

Sandra Izbașa este înaintatã în gradul de cãpitan - foto Valentin Ciobîrcã

Sandra Izbașa este Ónaintat„ Ón gradul de c„pitan - foto Valentin CiobÓrc„