Întrevedere bilaterală Mircea Dușa – Dumitru Mînzărari (Romanian-Moldovan Strategic Dialogue at the Defence Ministry)

Întâlnirea secretarul de stat pentru politica de apãrare, planificare ºi relaþii internaþionale, Mircea Duºa, cu omologul sãu din Republica Moldova, Dumitru Mînzãrari (Meeting of the State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations, Mircea Duºa, with his Moldovan counterpart, Dumitru Mînzãrari.) - foto Eugen Mihai

Întâlnirea secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Mircea Dușa, cu omologul său din Republica Moldova, Dumitru Mînzărari (Meeting of the State Secretary for Defence Policy, Planning and International Relations, Mircea Dușa, with his Moldovan counterpart, Dumitru Mînzărari.) - foto Eugen Mihai