Ziua Veteranilor de Război (The Day of War Veterans)

Șeful Statului Major al Apãrãrii, generalul Nicolae Ciucã, alãturi de veterani de rãzboi (The chief of Defence Staff, Nicolae Ciucã, together with war veterans)- foto Valentin Ciobîrcã

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă, alături de veterani de război (The chief of Defence Staff, Nicolae Ciucă, together with war veterans)- foto Valentin Ciobîrcă