Ziua Veteranilor de Război (The Day of War Veterans)

Împreunã cu veterani de rãzboi, de ziua lor (Together with war veterans on their day) - foto Eugen Mihai

Împreună cu veterani de război, de ziua lor (Together with war veterans on their day) - foto Eugen Mihai