„Istoria ca un spectacol” în Aula Ministerului Apãrãrii Naționale, spectacol dedicat veteranilor de rãzboi („History as a show” a performance presented in the Hall of the defence ministry in honor of the war veterans) - foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul spectacolului dedicat veteranilor de rãzboi (Show dedicated to the war veterans)- foto Valentin Ciobîrcã
Aspect din timpul spectacolului dedicat veteranilor de rãzboi (Show dedicated to the war veterans) - foto Valentin Ciobîrcã
„Istoria ca un spectacol” în Aula Ministerului Apărării Naționale, spectacol dedicat veteranilor de război („History as a show” a performance presented in the Hall of the defence ministry in honor of the war veterans) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 313 ori.
Aspect din timpul spectacolului dedicat veteranilor de război (Show dedicated to the war veterans)- foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 391 ori.
Aspect din timpul spectacolului dedicat veteranilor de război (Show dedicated to the war veterans) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 333 ori.
Vlad Mirițã, Muzica reprezentativã a MApN și corul Academiei Tehnice Militare (Vlad Mirițã, the Representative Music band of the Ministry of National Defence, the choir of the Military Technical Academy) - foto Valentin Ciobîrcã
Proiecþia, în premierã, a filmului „Dracula – Coroana”, cu reevocarea mai multor momente din viaþa voievodului Vlad Þepeº (First presentation of the film „Dracula – Coroana” [Dracula-the Crown], evokong aspects of the life of ruler Vlad Þepeº) - foto Valentin Ciobîrcã
Ministrul apãrãrii naționale, Mihai Fifor (The Minister of National Defence Mihai Fifor) - foto Valentin Ciobîrcã
Vlad Miriță, Muzica reprezentativă a MApN și corul Academiei Tehnice Militare (Vlad Miriță, the Representative Music band of the Ministry of National Defence, the choir of the Military Technical Academy) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 367 ori.
Proiecția, în premieră, a filmului „Dracula – Coroana”, cu reevocarea mai multor momente din viața voievodului Vlad Țepeș (First presentation of the film „Dracula – Coroana” [Dracula-the Crown], evokong aspects of the life of ruler Vlad Țepeș) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 324 ori.
Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor (The Minister of National Defence Mihai Fifor) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 279 ori.
Actrița Elvira Deatcu și ministrul Mihai Fifor (Actress Elvira Deatcu and minister Mihai Fifor) - foto Valentin Ciobîrcã
Actrița Carmen Tãnase și ministrul Mihai Fifor (Actress Carmen Tãnase and Minister Mihai Fifor)- foto Valentin Ciobîrcã
Actorul Vlad Rãdescu și ministrul Mihai Fifor (Actor Vlad Rãdescu and Minister Mihai Fifor) - foto Valentin Ciobîrcã
Actrița Elvira Deatcu și ministrul Mihai Fifor (Actress Elvira Deatcu and minister Mihai Fifor) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 354 ori.
Actrița Carmen Tănase și ministrul Mihai Fifor (Actress Carmen Tănase and Minister Mihai Fifor)- foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 361 ori.
Actorul Vlad Rădescu și ministrul Mihai Fifor (Actor Vlad Rădescu and Minister Mihai Fifor) - foto Valentin Ciobîrcă
Vizualizat: 369 ori.