„Istoria ca un spectacol” în Aula Ministerului Apărării Naționale (Photo coverage of the show „History as a show” organized in the Hall of the Ministry of National Defence)

Proiecþia, în premierã, a filmului „Dracula – Coroana”, cu reevocarea mai multor momente din viaþa voievodului Vlad Þepeº (First presentation of the film „Dracula – Coroana” [Dracula-the Crown], evokong aspects of the life of ruler Vlad Þepeº) - foto Valentin Ciobîrcã

Proiecția, în premieră, a filmului „Dracula – Coroana”, cu reevocarea mai multor momente din viața voievodului Vlad Țepeș (First presentation of the film „Dracula – Coroana” [Dracula-the Crown], evokong aspects of the life of ruler Vlad Țepeș) - foto Valentin Ciobîrcă