Dialog strategic româno – american în domeniul apărării, la București (Romanian-American Strategic Dialogue on Defence in Bucharest)

Aspect din timpul întâlnirii oficiale - foto Valentin Ciobîrcã
(Official meeting)

Aspect din timpul întâlnirii oficiale - foto Valentin Ciobîrcă
(Official meeting)