Ministrul apărării naționale, în vizită de lucru la Bacău

Vizita de informare a ministrului apãrãrii naționale în Baza 95 Aerianã Erou Cãpitan Aviator “Alexandru Șerbãnescu” - foto Valentin Ciobãrcã

Vizita de informare a ministrului apărării naționale în Baza 95 Aeriană Erou Căpitan Aviator “Alexandru Șerbănescu” - foto Valentin Ciobărcă