Vizita ministrului apărării naționale în Republica Elenă (Defence Minister’s Visit to the Hellenic Republic)

Ministrul apãrãrii naþionale, Mihai Fifor, în vizitã oficialã în Republica Elenã - foto MApN 
(Defence Minister’s Official Visit to the Hellenic Republic)

Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, în vizită oficială în Republica Elenă - foto MApN
(Defence Minister’s Official Visit to the Hellenic Republic)