Vizita ministrului apărării naționale în Republica Elenă (Defence Minister’s Visit to the Hellenic Republic)

Aspect din timpul vizitei - foto MApN 
(Aspect of the official visit)

Aspect din timpul vizitei - foto MApN
(Aspect of the official visit)