BSDA 2018

Împreunã cu câinele echipei EOD și cu instructorul sãu - foto M.Ap.N.

Împreună cu câinele echipei EOD și cu instructorul său - foto M.Ap.N.