BSDA 2018

Ministrul apãrãrii naționale, Mihai Fifor, se adreseazã celor prezenți la deschiderea oficialã a expoziției - foto Valentin Ciobîrcã

Ministrul apărării naționale, Mihai Fifor, se adresează celor prezenți la deschiderea oficială a expoziției - foto Valentin Ciobîrcă