Vizita în Republica Polonă (Visit in Poland)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale 
(Official talks)

Aspect din timpul convorbirilor oficiale
(Official talks)