Vizita în Republica Polonă (Visit in Poland)

Aspect din timpul întâlnirilor oficiale 
(Official talks)

Aspect din timpul întâlnirilor oficiale
(Official talks)