Vizita în Republica Polonă (Visit in Poland)

Aspect din timpul întâlnirilor oficiale
(Official meeting)

Aspect din timpul întâlnirilor oficiale
(Official meeting)