Vizita în Republica Polonă (Visit in Poland)

Ceremonia de semnare a Acordului între Guvernul Republicii Polone ºi Guvernul României privind mormintele de rãzboi 
(Signing ceremony of the Government Agreement on the judicial regime of military graves)

Ceremonia de semnare a Acordului între Guvernul Republicii Polone și Guvernul României privind mormintele de război
(Signing ceremony of the Government Agreement on the judicial regime of military graves)