Vizita în Franța a ministrului apărării naționale (Defence Minister’s Visit to France)

Aspect de la ceremonia de primire la Ministerul Apãrãrii (Welcome ceremony at the French defence ministry) - foto French Ministry of Defence

Aspect de la ceremonia de primire la Ministerul Apărării (Welcome ceremony at the French defence ministry) - foto French Ministry of Defence