Ziua Drapelului Nažional (The Day of the National Flag)

26 iunie, Ziua Drapelului Naþional - foto Laurențiu Turoi
(June 26th, the Day of the National Flag)

26 iunie, Ziua Drapelului Nažional - foto Laurențiu Turoi
(June 26th, the Day of the National Flag)