Vizita oficială a secretarului de stat Mircea Dușa în Portugalia

Secretarul de stat pentru politica de apãrare, planificare ºi relaþii internaþionale, Mircea Duºa, și ministrul portughez al apãrãrii, José Alberto Azeredo Ferreira Lopes - foto M.Ap.N.

Secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Mircea Dușa, și ministrul portughez al apărării, José Alberto Azeredo Ferreira Lopes - foto M.Ap.N.